سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاهها- سیستان و بلوچستان 
معاون فرهنگی و عضو شورای فرهنگی دانشگاه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعة المصطفی العالمیه 
معاون آموزشی و مسئول بخش عربی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
سازمان مدارس 
مدیر مدارس کشور های آفریقایی 
 
 
اجرائی 
همکاری 
سمینار جهانی قداست حج 
مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
بعثه مقام معظم رهبری در حج 
مترجم 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
 
 
ادبیات عرب 
تدریس 
دانشگاه دولتی زاهدان 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
هیئت علمی پیمانی دانشگاه دولتی چابهار 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه مدیریت دولتی 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه پیام نور 
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
حوزه علمیه خواهران دفتر تبلیغات 
مدرس 
 
 
-----